Parteneriatele în domeniul incluziunii sociale reprezintă o premisă importantă pentru incluziunea pe piaţa muncii a persoanelor vulnerabile.

 

Structura partenerială a proiectului "Si NOI putem – inserţie socio-profesională prin instrumentele economiei sociale " este constituită din:

 

CENTRUL CREŞTIN DE REINTEGRARE SOCIALĂ ONISIM - cu o experienţă de 12 ani în activitatea de reintegrare socio-profesională a grupurilor vulnerabile, prin furnizarea unor servicii integrate, de la consilierea psihologică la asistenţa în găsirea unui loc de muncă, respectiv la asigurarea locuinţei şi a hranei pentru cei aflaţi temporar fără nicio sursă de venit; este parte a strategiei de dezvoltare locală a Municipiului Bistriţa şi memru în Comisia de Egalitate de Şanse din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Bistriţa-Năsăud.

 

ASOCIATIA IN.MOTION – recunoscută pentru acţiunile de promovare a spiritului civic, a solidarităţii comunităţii, a respectului pentru diversitate, dar şi pentru activitatea educaţională – formală şi non-formală -, pentru metodele inovatoare de transmitere a cunoştinţelor şi de susţinere a învăţării pe tot parcursul vieţii.

 

SC NEXT STEP ADVERTISING SRL - firmă specializată în comunicare, relaţii publice şi advertising, cu peste 8 ani de experienţă în domeniul relaţiilor publice, advertisingului, cercetării sociologice, creării şi implementării unor campanii de informare cu o arie largă de acoperire; pentru firmă este definitorie abordarea strategică în domeniul comunicării şi marketingului, crearea, dezvoltarea şi implementarea unor campanii coerente, profesioniste, targetate, un management corect al comunicării la nivelul microgrupurilor şi al gestionării eventualelor situaţii de criză.

 

GRUPUL DE DIALOG PENTRU COMUNITATE – cu experienţă în acţiunile sociale şi în comunităţile defavorizate, cu activitate susţinută privind integrarea persoanelor dezavantajate în sistemul educaţional şi pe piaţa muncii.

 

parteneriat

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe operaţionale ale Uniunii Europene, vă invităm să accesaţi pagina www.fonduri-ue.ro

 

Pentru mai multe informaţii despre Uniunea Europeană, vă invităm să accesaţi pagina www.europa.eu

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României