Obiectivul general al proiectului îl constituie dezvoltarea şi promovarea economiei sociale, prin îinfiinţarea şi dezvoltarea a 6 structuri de economie socială (SES) în regiunile Nord-Vest şi Sud-Muntenia, în cadrul cărora vor fi create şi menţinute 18 locuri de muncă sustenabile pentru persoane din grupurile vulnerabile şi 6 locuri de muncă pentru manageri structuri ale economiei sociale, respectiv prin creşterea oportunităţilor de integrare şi adaptare socio-profesională pentru 80 persoane din grupurile vulerabile, care sunt beneficiarii unui pachet de măsuri integrate, cuprinzând informarea şi consilierea profesională, calificarea profesională, dezvoltarea competenţelor cheie transversale, măsuri de crşstere a încrederii în sine, menite să valorifice potenţialul acestor persoane şi să le scoată din zona de marginalizare socială.

 

Obiectivul general este atins prin următoarele obiective specifice:

1. Creşterea capacităţii de inserţie socio-profesională a unui număr de 80 persoane din grupurile vulnerabile, prin aplicarea unui pachet de măsuri integrate, care presupune informare şi consiliere profesională, formare profesionala, dezvoltare competenţe cheie şi acţiuni de creştere a încrederii în sine.

 

Informarea şi consilierea profesionala, care vizează corelarea între aptitudinile individuale, educaţie, potenţialul de muncă şi oportunităţile de pe piaţa muncii urmăresc sprijinirea accesului pe piaţa muncii şi integrarea socială a persoanelor din grupurile vulnerabile.

 

Dezvoltarea competentelor de comunicare în limba oficială şi a competenţelor socio-civice creşte şansele de adaptare a grupurilor vulnerabile, persoane cu un nivel scăzut de abilitati şi cunoştinţe, la schimbările continue de pe piata muncii.

 

Acţiunile de creştere a încrederii în sine urmăresc dezvoltarea abilităţilor personale şi sociale ale grupurilor vulnerabile, dar şi sporirea toleranţei şi empatiei comunităţii, transmiterea unui model societal incluziv.

 

Formarea profesională vine să asigure o calificare care să susţina demersurile de inserţie socio-profesională prezente şi viitoare.

 

2. Înfiinţarea şi asigurarea funcţionării unui număr de 6 structuri de economie sociala (SES), cu o capacitate de a genera locuri de muncă şi venituri pentru 24 de persoane – 18 persoane din grupurile vulnerabile şi 6 manageri structuri ale economiei sociale, persoane calificate si specializate prin proiect..

 

Cele 6 SES-uri asigură locuri de munca pentru persoanele din grupurile vulnerabile, oferindu-le un start socio-profesional şi schimbarea statutului din persoană asistata în persoană implicată activ pe piaţa muncii şi în economia sociala, care să transmită un model de responsabilitate socială.

 

SES vor fi sprijinite timp de 7 luni în timpul proiectului, estimându-se că această perioadă le va asigura instrumentele necesare integrării economice şi susţinerii ulterioare, din activitatea desfăşurată.

 

La funcţionarea şi sustenabilitatea ulterioară a SES concură şi pregătirea anterioară a angajaţilor – calificarea în meseriile cerute de activitatea SES, respectiv specializarea managerilor SES în planificarea unei afaceri, dezvoltarea spiritului antreprenorial, management financiar

 

obiective

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe operaţionale ale Uniunii Europene, vă invităm să accesaţi pagina www.fonduri-ue.ro

 

Pentru mai multe informaţii despre Uniunea Europeană, vă invităm să accesaţi pagina www.europa.eu

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României