acasa

În România şi la nivelul regiunilor Nord Vest şi Sud Muntenia, marginalizarea socio-economică a persoanelor din grupurile vulnerabile rămâne o problemă:  34,3% din populaţia regiunii Nord Vest şi 43,1% din populaţia regiunii Sud Muntenia este expusă excluziunii socio-economice (mult peste rata Uniunii Europene de 24,1%), în timp ce rata deprivării materiale severe este de 23,9% în regiunea Nord Vest şi de 33,4% în regiunea Sud Muntenia, faţă de o medie europeană de 8,1%.

 

Lipsa accesului la educaţie este o cauză şi în acelasi timp un efect al marginalizării sociale. De asemenea, excluziunea socială ia forme multiple, transmiţându-se adeseori de la o generaţie la următoarea. Lipsa de acţiune a sistemului pentru a oferi soluţii pentru incluziunea socio-economică a persoanelor cu nivel scăzut de educaţie generează un efect de perpetuare şi multiplicare a marginalizării sociale, crescând numărul de asistaţi sociali şi mărind presiunea economică asupra contribuabililor.

 

Economia socială, prin posibilitatea creării de locuri de muncă şi încurajării integrării pe piaţa muncii a grupurilor vulnerabile, reprezintă un instrument flexibil şi durabil de creştere economică şi inovare socială, componentă socio-economică viabilă pentru consolidarea unui sistem social echitabil şi incluziv, necesar pentru asigurarea dezvoltării durabile în România.

 “Şi NOI putem – inserţie socio-profesională prin instrumentele economiei sociale” – POSDRU/168/6.1/S/145208, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea  Resurselor Umane 2007-2013 – Investeşte în oameni!, în valoare de 3.246.566,83 lei,  propune un pachet integrat de măsuri menite să determine creşterea capacităţii de inserţie socio-profesională a persoanelor vulnerabile şi crearea a 32 noi locuri de muncă în cadrul a 8 structuri ale economiei sociale.

 

si noi putem

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe operaţionale ale Uniunii Europene, vă invităm să accesaţi pagina www.fonduri-ue.ro

 

Pentru mai multe informaţii despre Uniunea Europeană, vă invităm să accesaţi pagina www.europa.eu

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României