80 persoane provenind din grupuri vulnerabile – persoane care au părăsit timpuriu şcoala, din jud.Bistriţa-Năsăud, Giurgiu, Teleorman, care, din cauza carenţelor educaţionale şi a barierelor sociale, nu se pot integra pe piaţa muncii şi care reprezintă o potenţială resursă neexploatată.

 

6 manageri ai structurilor de economie socială – la nivelul cărora s-a identificat nevoia de a dobândi competenţe specifice, cum ar fi planificarea unei afaceri, managementul financiar, dezvoltarea spiritului antreprenorial, care să le permită să facă faţă provocării profesionale pe care o reprezintă managementul unei structuri de economie socială.

 

BENEFICIARI

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe operaţionale ale Uniunii Europene, vă invităm să accesaţi pagina www.fonduri-ue.ro

 

Pentru mai multe informaţii despre Uniunea Europeană, vă invităm să accesaţi pagina www.europa.eu

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României