Informare şi consiliere profesională

Se va acţiona sub forma unei intervenţii psihologice structurate, menită să ofere un pachet complex de informaţii despre piaţa muncii, drepturi şi obligaţii, abilităţi şi aptitudini necesare, dar şi să dezvolte atitudini şi comportamente constructive legate de parcursul profesional, care să permită nu numai accesul mai uşor în câmpul muncii, dar şi integrarea socio-profesională.

 

Formarea profesională

Se asigură formarea profesională a celor 80 persoane din grupurile vulnerabile în meseriile şlefuitor metale şi presator mase plastice. Alegerea calificărilor are legătură cu planurile de afaceri gândite pentru cele 6 structuri de economie socială înfiinţate prin proiect, în cadrul cărora vor fi angajate un număr de 18 persoane din cele calificate. Cei 6 manageri ai structurilor de economie socială vor urma cursuri de planificare a unei afaceri, dezvoltarea spiritului antreprenorial, management financiar.

 

Dezvoltarea competenţelor cheie

Competenţele transmise în cadrul acestei activităţi – comunicare în limba oficială şi competenţe socio-civice - vin să suplinească minusurile educaţionale şi de deprinderi sociale şi civice, care constituie frecvent un impediment în accesarea unui loc de muncă.

 

Acţiuni de creştere a încrederii

Întrucât marginalizarea socială determină un comportament menit să confirme atitudinea societăţii, potenţând, practic, vulnerabilitate şi excluziune, vor fi aplicate metode de educaţie non-formală care au ca efect creşterea încrederii în sine, crearea unei imagini realiste şi pozitive a propriei persoane, responsabilitate faţă de cei din jur, interese de durată, aptitudini de muncă în echipă, aptitudini de viaţă, atitudine independentă şi auto-motivaţionala.

 

Efecte pozitive pe termen lung:

- îmbunătăţirea cunoştinţelor, abilităţilor şi deprinderilor grupurilor vulnerabile, ceea ce le va facilita accesul pe piaţa muncii, integrarea socio-profesională, construirea unui traseu profesional de durată

 

- asigurarea unui start socio-profesional pentru persoanele din grupurile vulnerabile angajate, transformarea acestora din persoane asistate social în persoane care produc un venit, îşi susţin familia, contribuie la dezvoltarea economiei şi societăţii

 

- creşterea ratei de ocupare a persoanelor din grupurile vulnerabile

 

- îmbunătăţirea aptitudinilor în domeniul planificării unei afaceri, managementului financiar etc, a managerilor structurilor economiei sociale, care le va  asigura un plus de competenţă şi competitivitate pe piaţa muncii, abilitatea de a face faţă provocărilor unei afaceri în domeriul economiei sociale

 

- dezvoltarea economică şi socială a zonelor de implementare, prin integrarea, dezvoltarea şi participarea activă în viaţa acestor comunităţi a 6 structuri de economie socială

 

- creşterea empatiei şi înţelegerii comunităţii faţă de nevoile grupurilor vulnerabile, dezvoltarea de atitudini participative în situaţii de opresiune, ceea ce va duce la transmiterea unui model societal incluziv

 

- dezvoltarea conceptului de economie socială, prin modelul de viabilitate transmis de structurile de economie socială înfiinţate prin proiect

 

 

 

ACTIVITATI

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe operaţionale ale Uniunii Europene, vă invităm să accesaţi pagina www.fonduri-ue.ro

 

Pentru mai multe informaţii despre Uniunea Europeană, vă invităm să accesaţi pagina www.europa.eu

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României